Trwają prace konserwacyjne.
Zapraszamy wkrótce.

GEODEX Sp. z o.o.

78-400 Szczecinek
Plac Wolności 8/1
tel. 602 103 317, 668 049 047
e-mail: geodex@geodex-geodezja.pl

Głównym przedmiotem naszej działalności jest geodezja a dokładniej usługi geodezyjne. Wykonujemy podziały nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych a także sporządzenie dokumentacji do celów prawnych. Podejmiemy się geodezyjnej obsługi budowy dróg i ulic, obiektów inżynierskich oraz budynków mieszkaniowych i przemysłowych. Obsługujemy budowy sieci kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz wodociągowych a także sporządzamy mapy powykonawcze sieci i przyłączy. Dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykonamy również mapy do celów prawnych i projektowych.

Do zakresu świadczonych przez nas usług należy zakładanie reperów roboczych. Zajmujemy się inwentaryzacją powykonawczą budynków oraz tyczeniem obiektów budowlanych.

Ponadto oferujemy:

  • pomiary GPS,
  • pomiary działek rolnych,
  • pomiary powykonawcze i sprawdzające w budownictwie.
  • pomiary pionowości budowli,
  • pomiary objętości mas ziemnych.